Tax Shelter :  Belastingvrijstelling van 310%


 

Wat is TAXSHELTER ?

Tax shelter is een fiscale incentive, ingevoerd door de overheid. U kan investeren in een filpmproductie ipv  meer vennootschapsbelasting te betalenen hierdoor een beter rendement behalen dan bij een gewone Bonificatie voorafbetaling.

 

Wie komt hiervoor in aanmerking ?

Het systeem is voorbehouden voor Belgische vennootschappen of buitenlandse vennootschappen met vestiging in België, particulieren komen dus niet in aanmerking.
De onderneming moet winstgevend zijn om een Tax Shelter investering te kunnen doen.
Uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden die we u graag meegeven.

 

Voordelen

Fiscaal: Uw fiscaal resultaat vaart bij een Tax Shelter investering, aangezien de investering voor 310% aftrekbaar is.

Financieel: Uw investering heeft een positieve invloed op de cash flow in het boekjaar van uw investering. In tijden van historisch lage rentevoeten levert dit een mooi financieel rendement op.

Boekhoudkantooor Eddie Rouflart helpt u graag op weg naar deze “Fiscale incentive”.